Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 374.2 kB)

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
Jsou letní prázdniny
Počítadlo
Online:
24

Dnes:
2001

Posledních 7 dní:
26900

Posledních 30 dní:
123481

Celkem:
561178

Mapa webu
A
A
A

SŠES OTEVÍRÁ OD ZÁŘÍ 2019 JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Vloženo: 1.3.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 2806x
Od září 2019 nabízí Střední škola elektrotechniky zkrácené nástavbové jednoleté studium oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) s motivačním názvem Chladící a klimatizační zařízení zakončené získáním výučního listu. Jedná se o studium denní. Zájemci o studium mohou odevzdávat přihlášky (ke stažení dále v textu) v 1. kole v období od 1. 4. 2019 do 20. 6. 2019 na studijní oddělení školy. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme odevzdat přihlášky co nejdříve. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 24. 6. 2019 na webových stránkách školy a výsledková listina bude vyvěšena na budově školy. Každá přihláška musí být potvrzena na přední straně lékařem. Více o nabízeném oboru a kritériích přijetí ke studiu naleznete v celém článku.

Studium je určeno těm, kteří už mají střední školu (ideálně v oboru elektromechanik/elektrotechnik), a chtejí si rozšířit kvalifikaci na chladící techniku. 

Úspěšný absolvent na konci studia bude mít:
• výuční list v oboru CHKT
• pájecí průkaz (certifikát páječe dle EN 13 585)
• certifikát na F-plyny (certifikát dle Narízení 2016/2067, kategorie I)

Učební plán je nastaven tak, aby se co nejvíce času věnovalo odborným předmětům (elektrotechnika, chladící zařízení, rozvody el. energie, technická dokumentace).

Věk pro studium není omezen (do 26 let má účastník statut studenta).

Uchazeč o studium předloží pro přijímací řízení následující dokumenty:

1) Vyplněnou přihlášku ke studiu na SŠES opatřenou lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu daného oboru (ke stažení zde (Velikost: 203.64 kB)).

2) Úředně ověřenou kopii vysvědčení ze 3. ročníků studia, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu, pokud se jedná o absolventa 3-letého učebního oboru zakončeného závěrečnou zkouškou a výučním listem nebo vysvědčení ze 4. ročníků studia a vysvědčení o maturitní zkoušce, pokud se jedná o absolventa 4-letého studijního oboru zakončeného maturitní zkouškou.

3) Úředně ověřené osvědčení o složení zkoušky z vyhlášky č. 50/78 Sb. min. §5, pokud uchazeč o studium tuto zkoušku složil.

Uchazeč může v přijímacím řízení získat max. 40 bodů. O přijetí bude rozhodovat celkový počet bodů, který bude stanoven podle kritérií schválených ředitelkou SŠES. Uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů. Přijati budou ti uchazeči, kteří získají nejvíce bodů až do dosažení povolené kapacity počtu žáků v daném oboru. Minimální počet bodů pro přijetí žáka do oboru je stanoven na 5 bodů.

Uchazeči budou hodnoceni v následujích oblastech: 

1) Zda se jedná o absolventa studia elektrotechnického směru, zakončeného maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

2) Zda se jedná o uchazeče, který prokáže, že složil zkoušku zvyhlášky č. 50/78 Sb. min. §5.

3) Dle dosaženého průměru uchazeče na vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce.

4) Dle dosaženého průměru na vysvědčení uchazeče ze 3. ročníku studia (uchazeč s výučním listem) a vysvědčení 4. ročníku (uchazeč s maturitní zkouškou). 

Celkový počet bodů v přijímacím řízení je dán součtem všech výše uvedených položek.


Učební plán oboru: zde (Velikost: 140.85 kB)