Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 374.2 kB)

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
Jsou letní prázdniny
Počítadlo
Online:
26

Dnes:
2132

Posledních 7 dní:
26871

Posledních 30 dní:
123557

Celkem:
561309

Mapa webu
A
A
A

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám - PŘIHLAŠOVÁNÍ PRODLOUŽENO DO 21.12.2018

Zobrazeno: 4427x
Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, koná povinně jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.
Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Cílem přípravných kurzů je opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky, zároveň se  účastníci kurzů seznámí s prostředím střední školy. 

Přihláška na přípravné kurzy ke stažení zde. (Velikost: 171.71 kB)

Termíny konání kurzů:
9. 1. 2019
16. 1. 2019
23. 1. 2019
30. 1. 2019
6. 2. 2019
27. 2. 2019
6. 3. 2019
13. 3. 2019
20. 3. 2019
27. 3. 2019

Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků. Kurzy se budou konat vždy ve středu s výjimkou dvou týdnů pražských jarních prázdnin.

Během konání kurzu je žák povinen dodržovat Školní řád školy.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 21. 12. 2018 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10. 

Po uzávěrce přihlášek budou všem přihlášeným (začátkem roku 2019 - 3.1.2018 nebo 4.1.2018) emailem zaslány informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu. Program přípravy žáků ZŠ na jednotné přijímací zkoušky 
 z českého jazyka a matematiky

Český jazyk:

1) Úvodní hodina - proč je důležitá titulní strana (1 hodina)
-  seznámení s metodikou sestavování testů

-  vyplňování záznamového archu

-  uzavřené a otevřené úlohy

-  opravování chyb

2)  Pravopisné jevy – procvičování (2 hodiny)   

-  vyhledávání pravopisných chyb v souvislém textu

-  vyhledávání pravopisných chyb v jednotlivých větách

-  procvičování obtížných pravopisných jevů (předpony s, z, velká písmena, shoda – několikanásobný podmět …)

3)   Morfologie a syntax (2 hodiny)

-  vyhledávání slovních druhů v textu

-  určování mluvnických kategorií

-  opakování – základní skladební dvojice, věty vedlejší – druhy, věty hlavní poměry

-  složitá souvětí

4)  Práce s textem (2 hodiny)

-  rozpoznat umělecký a neumělecký text

-  rozpoznat konkrétní slohové útvary (úvaha, zpráva, výklad, vypravování, charakteristika)

-  tropy a figury

5)  Práce s textem (2hodiny)

-   vyhledat synonyma, homonyma, antonyma a vhodně je použít

-   soudržnost textu – správně seřadit odstavce

6)  Práce s textem (1 hodina)

-   souhrnné procvičování – využití volně dostupných testů z let 2017 a 2018


Vypracovala: Mgr. M. Sobotková

 

Matematika

1)  Operace s celými  čísly, desetinnými čísly a zlomky

2)  Operace s algebraickými výrazy

3)
  Lineární rovnice, soustavy rovnic

4)
  Slovní úlohy

5)
  Procenta, poměr, úměra, trojčlenka

6) 
 Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu

7)
  Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy

8)
  Geometrie v prostoru, objemy a povrchy těles

9)
  Zkušební test
 
10)
 Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy

 

 Vypracoval: Mgr. J. Kos