Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
44

Dnes:
3793

Posledních 7 dní:
29633

Posledních 30 dní:
124830

Celkem:
794021

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní psycholog

Školní psycholog Mgr. Martina Suchardová

Jsem absolventkou oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jsem krátce v romském středisku Drom v Brně, kde jsem měla na starosti volnočasový klub pro dospívající. Od roku 2007 pracuji ve Fokusu Praha, z. ú. s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Od roku 2009 do začátku roku 2018 jsem byla také konzultantkou Krizového týmu Fokusu Praha, z. ú.

Mám výcvik v krizové intervenci, absolvovala jsem několik akreditovaných vzdělávacích kurzů, například „Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem“ či „Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a jak pomoci“.

Jsem frekventantkou supervizní části komplexního psychoterapeutického výcviku „Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie“ a mám soukromou psychoterapeutickou praxi. 

Mám dvě děti.

S čím se na mě můžete obrátit?

 Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy,...)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, problémy ve vztahu, tréma, stres, obavy ze zkoušek, zkušenosti s drogami, atp.)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci atp.)
 • když uvažujete o změně oboru nebo školy
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

 

Rodiče a zákonní zástupci:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí člena rodiny…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z  něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

 

Jak pracuji?

Žáci mohou o konzultaci sami zažádat nebo mě navštívit na základě doporučení učitele či na žádost rodičů. Stejně tak mohou o konzultaci požádat rodiče či učitelé. V některých případech pracuji i se třídou jako celkem.

Klientům (žákům, rodičům, učitelům) jsem k dispozici jak pro jednorázové konzultace, tak pro dlouhodobější systematickou spolupráci.

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

Jako školní psycholožka jsem nezávislou pracovnicí školy a jsem vázána mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.11/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak se setkat  s psychologem:

 • žáci, kteří se chtějí domluvit na setkání, tak mohou učinit osobně o přestávkách ve dnech, které jsou vyvěšeny na dveřích školního poradenského pracoviště. Mohou také využít e-mailu či požádat o zprostředkování setkání jakéhokoliv učitele či jinou dospělou osobu.
 • konzultace pro rodiče – na setkání je potřeba se předem domluvit e-mailem nebo telefonicky.
 • plánování konzultací s učiteli probíhá také dle dohody a jejich potřeby.

 

Kde a kdy ho najdete?

Budova č. A – Jesenická 3067/1, Praha 10 - č. kanceláře 227
Email: martina.suchardova@ssesp10.cz
Konzultační hodiny: úterý, středa 10:00 – 15:00 hod.