Aktuality
Informace Aktuality jsou prázdné!
 
 
Kalendář akcí
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Čistě
Moderně
Přehledně
Standardně
Celkem hlasovalo: 1044
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
 
 
 
 

Školní psycholog

Školní psycholog PhDr. Miroslav Pokorný

Je absolventem jednooborové psychologie a učitelství na FF UK Praha. Má dlouhodobou praxi v oblastech školního a pedagogicko-psychologického poradenství, psychodiagnostiky a psychoterapie dětí a mládeže. Pracoval jako psycholog v diagnostickém ústavu a ve škole, vyučuje psychologii na střední, vyšší a vysoké škole.

Kdy se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy...)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma...)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci...)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče a zákonní zástupci:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod...)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z  něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

Jak školní psycholog pracuje?

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak se setkat  s psychologem:

 • Žáci, kteří se chtějí domluvit na setkání, mohou tak učinit osobně o přestávkách ve dnech, které jsou vyvěšeny na dveřích školního poradenského pracoviště. Mohou také využít e-mailu nebo telefonního čísla či požádat o zprostředkování setkání jakéhokoliv učitele či jinou dospělou osobu.
 • Konzultace pro rodiče - na setkání je potřebné se předem domluvit e-mailem nebo telefonicky
 • Plánování konzultací s učiteli probíhá také dle dohody a jejich potřeby prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Kde a kdy ho najdete?

Budova č. A – Jesenická 3067/1, Praha 10 - č. kanceláře 227
Email: miroslav.pokorny@ssesp10.cz
Provozní doba, konzultační hodiny: pondělí, úterý 7.30 – 15.30 hod.