Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
47

Dnes:
3644

Posledních 7 dní:
29575

Posledních 30 dní:
124778

Celkem:
793872

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A

Projekty (výzvy)


Šablony II

Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3 OP VVV

 
Evropské fondy - loga

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: 

„SŠES Praha – ŠABLONY II.“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).Bližší informace o projektu (Velikost: 217.01 kB)Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů


Praha - p??l r??stu

Název projektu: Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000864

Operační program: Operační program Praha-pól růstu ČR, OPPPR

Výzva: 37. výzva SC 4.1 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Předpokládaná výše CZV: 2,4 mil. Kč

Fyzická realizace projektu: od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

Cíl/výstup projektu:

Hlavním cílem projektu je pořízení CNC vertikálního obráběcího centra, s čímž souvisí i zlepšení podmínek praktické výuky na škole, a také příprava budoucích absolventů v nejlepší možné kvalitě. Tímto také dojde k rozšíření odborných kompetencí absolventů školy, jež jim umožní snadnější přestup ze vzdělávacího procesu do procesu pracovního.Obnova strojového parku a IT, OPPPR Operační program Praha - pól růstu ČR


Praha - pól růstu

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397

Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR, OPPPR

Výzva: 07_16_036, 20. výzva SC 4.1 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Předpokládaná výše CZV: 2,5 mil. Kč

Fyzická realizace projektu: od 01. 05. 2018 do 31. 12. 2018

Cíl/výstup projektu:

Cílem projektu je modernizace vybavení pro odborný výcvik strojírenských oborů Střední školy elektrotechniky a strojírenství a modernizace IT infrastruktury. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce, či v navazujícím studiu na vysoké škole.

Specifické cíle projektu lze rozklíčovat následujícím způsobem:

A. Zlepšit podmínky pro výuku pro žáky a pedagogické pracovníky a to modernizací a obnovou vybavení pracovišť praxe a odborného výcviku moderními stroji a přístrojovou technikou.

B. Udržet krok s vývojem nových technologií v průmyslové sféře a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, příp. je kvalitně připravit na další navazující studium.

C. Posílení atraktivity studia na SŠES nejen pro současné, ale i budoucí žáky.

D. Zajistit dostatečnou konektivitu školy v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti technických a řemeslných oborů.

Cílů bude dosaženo pořízením vybavení - strojů pro odborný výcvik strojírenských oborů školy a pořízením IT infrastruktury. Cíle budou naplněny nejpozději do předpokládaného termínu ukončení realizace projektu, tj. do 31. 3. 2018.

Dílčí cíle a výsledky:

1) Obnova přístrojového vybavení pracovišť praxe a odborného výcviku

Výsledek: Výsledkem bude obnovené technické a přístrojové vybavení dílen pro odborný výcvik (konzolové frézky a soustruhu). Dílny budou vybaveny moderními přístroji, které se používají v praxi v průmyslových firmách.

2) Zlepšení konektivity školy

Výsledek: Server bude plně odpovídat nárokům dnešní doby na zajištění bezproblémového chodu sítě školy, přispěje výraznou měrou ke zvýšení rychlosti přenášených dat a jejich ochraně. Zařízení bude využíváno s ohledem na svůj charakter pro všechny vyučované obory školy.

 

Šablony

OPVVV, Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I  
Evropské fondy - loga

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Bližší informace o projektu (Velikost: 374.2 kB)