Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
48

Dnes:
3800

Posledních 7 dní:
29635

Posledních 30 dní:
124833

Celkem:
794028

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A

Partneři školy 
Praha.eu - jako kraj je zřizovatelem středních škol. 

Odbor školství a mládeže ve věcech samostatné a přenesené působnosti hlavního města Prahy je zřízen pro odvětví školství a mládeže mimo zabezpečování oblasti financování. 

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami Odbor školství a mládeže MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice. 

Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy...     


Střední škola elektrotechniky a strojírenství úzce spolupracuje se SŽDC v těchto oblastech:

-  Studentský program Nádražák, kde může žák získat náborový příspěvek až ve výši 2000,-Kč měsíčně – informace k programu ke stažení zde.

-  Možnost konání exkurzí u SŽDC. 

-  Možnost konání odborných praxí u SŽDC – v případě vykonání odborné praxe u SEE (správa elektrotechniky a energetiky Praha) zajistí SŽDC u konkrétních žáků Osvědčení Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V ELEKTROTECHNICE DLE VYHLÁŠKY 100/1995 Sb., čl.7  „osoba znalá“ (stejná právní váha jako paragraf 5 vyhlášky 50/1978 Sb.). Osvědčení dle vyhlášky 100/1995 Sb., čl.7 od SEE obdrží žáci po zdárném ukončení maturitních zkoušek na své domovské škole.

-  Možnost složení odborné zkoušky D-03 (zkouška umožňující vykonávat práci signalisty/výhybkáře).

-  Účast školy na Studentské konferenci a Student Cupu, jejichž předpokládaný termín konání bude na jaře 2018.

-  Účast zaměstnanců SŽDC na Dnech otevřených dveří školy.

-  Spolupráce při tvorbě výukových materiálů.

    

Výrobky Betonbau splňují vysoké nároky, které jsou kladeny na bezpečnost a kvalitu technických budov pro energetiku a zásobování. Společnost nabízí optimální a konkrétním požadavkům přizpůsobené řešení, a to od pochozích betonových objektů popř. prostorových buněk nebo kompaktních zvenku obsluhovaných stanic a betonových prefabrikátů včetně jejich fasád a střech až po jejich technické vybavení. 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. - společnost zajišťující řádný a bezpečný provoz zařízení veřejného osvětlení a souvisejících technologií v souladu s platnými normami. Společnost THMP se při poskytování služeb řídí zejména normami týkajícími se zajištění světelnětechnických parametrů na osvětlovaných pozemních komunikacích a pozemcích, ale i jejich údržby  a správy tak, aby bylo zabezpečeno kvalitní a rovnoměrné osvětlení všech veřejných prostranství a významných objektů na území hl. m. Prahy. Současně zajišťuje funkčnost, spolehlivost a životnost spravovaných zařízení a bude vytvářet adekvátní světelné podmínky pro kvalitní a bezpečný život obyvatel hlavního města Prahy.


2N TELEKOMUNIKACE a.s. – Výroba, vývoj a prodej telekomunikační techniky pobočkových ústředen, vstupních komunikátorů, GSM bran a VOIP řešení.


AIR SPECIAL a.s. – Letecké práce v zemědělství, v lesním a vodním hospodářství v plném rozpětí dávek na hektar, v ochraně a výživě lesních a polních kultur, dodávky jsou kompletně na klíč. Letecké opravárenství na letouny tuzemské, zahraniční, a to jak na draky, motory, povrchové úpravy letounů.


ČD Cargo, a. s. – Společnost je přední český železniční dopravce a s ročním objemem přepravy zboží přibližně 80 mil. tun patří mezi pět předních železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou. K zajištění provozu nákladních vlaků má společnost k dispozici více než 900 lokomotiv – elektrických i motorových a cca 25 tisíc vozů různých řad. Společnost v České republice zaměstnává více než 9 tisíc osob.


AQUA-THERMO spol. s r.o. – Čerpadla, vodárny, tlakové nádoby, bojlery a ohřívače. Servis a montáž čerpadel pro vodárny a tlakové kanalizace. Velkoobchod, maloobchod. Zastoupení značek: Grundfos, Calpeda, Zenit, Sigma, Wilo, Dukla CZ, Stiebel-Eltron, DZ Dražice, Tatramat, OEZ.


Fábera systems s. r. o. – Zámečnické práce a kovovýroba.

GE Aviation Czech s.r.o. – Výroba leteckých turbovrtulových motorů.

Hager Electro s.r.o. – Jsme výrobcem elektroinstalačních systémů zahrnující rozvaděče a přístrojovou náplň, domovní elektroinstalační přístroje, systémy pro inteligentní řízení budov, elektroinstalační kanály, soklové lišty a další výrobky k realizaci elektrických rozvodů.                                          
 
České dráhy, a.s.
 – Zajištění železničních přepravních služeb na celostátních i regionálních tratích. Provádění údržby a oprav infrastruktury.
ČéDés – Stipendijní program ČD - možnost získání stipendia v rámci stipendijního programu ČéDés - informace k programu zde. Stipendium mohou získat nejen žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy, ale také žáci oboru Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik).                                                  


INGOS s.r.o. – Výroba, prodej a servis laboratorních a měřicích přístrojů, rozvaděčů. Projektování, inženýring a dodávky v oborech měření a regulace (MaR), ASŘTP, silnoproudá zařízení, energetika (MVE), ekologie (ÚV a ČOV), TZB, stavební činnost.


Jablotron, s.r.o. – Specializujeme se na elektronické zabezpečovací systémy (EZS), elektronickou požární signalizaci (EPS), služby bezpečnostního centra Jablotron (BCJ) s celorepublikovou působností, slaboproudé rozvody, revize, bezpečnostní a kamerové systémy.

LATECOERE Czech Republic s.r.o. se specializuje na:

Montáž dveří pro cestující pro Airbus A318/319/320/321

Montáž dveří horní paluby a dveří zavazadlového prostoru, výroba dílů a sestav mechanizmů dveří pro Airbus A380

Montáž dveří pro cestující, servisních a nákladových dveří, výroba dílů a sestav dveřních mechanizmů pro Embraer  ERJ 170

Výroba kompozitních potahů a dílů kostry dveří, obrábění dveřních mechanismů a výroba podsestav kostry dveří letounu Boeing B787

Montáž servisních dveří a dveří zavazadlového prostoru, výroba dveřního mechanismu letounu Dassault Falcon 7X

Výroba a montáž skříní palubní elektroniky pro Airbus A380

Výroba a montáž skříní palubní elektroniky pro Airbus A400M

Výroba kompozitních a kovových dílů pro přední kýlovou část trupu letounu Airbus A350

KTA technika, s.r.o. – Dopravní a inženýrské stavby, elektro v dopravě. Projekce, montáž a servis elektro, sdělovací a zabezpečovací techniky


MIKROKOM, s.r.o. – Vývoj, výroba a úprava měřicí techniky, komponent pro vysokofrekvenční přenosy a zařízení pro vláknovou optiku i kabelovou televizi.


Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – Specializovaná banka zabývající se výhradně financováním bytových potřeb svých klientů.

Pražská energetika, a. s. – Jsme spolehlivým dodavatelem elektřiny na území Prahy a města Roztoky u Prahy. Společnost je významným obchodníkem s elektřinou na energetickém trhu České republiky. Člen Skupiny PRE – stabilní a prosperující energetické skupiny s dlouholetou tradicí.


Siemens, s.r.o. – Divize Transportní systémy společnosti Siemens dodává veškerou techniku, technologii a komplexní řešení v oblasti kolejové dopravy, která zahrnuje kolejová vozidla, zařízení pro dopravní infrastrukturu a servisní služby. Jako systémový dodavatel nabízí Siemens vzájemně kompatibilní výrobky a řešení.


Šindy, s.r.o – Návrh, montáž a servis telekomunikačních a televizních kabelových rozvodů, optické a metalické sítě. Vedení technické dokumentace metropolitní sítě a poskytování vyjádření. Vytyčování sítí O2. Výstavba silnoproudých rozvodů a veřejného osvětlení. Inženýrská činnost.

STROJMETAL KAMENICE s.r.o. – Vyrábíme zápustkové výkovky ze slitin hliníku tvářené za tepla pro automobilový, strojírenský a letecký průmysl. Nabízíme konstrukci a výrobu tvářecích nástrojů a CNC obrábění hliníku.


TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. – Nabízíme služby v oblasti slaboproudých a silnoproudých kabeláží a systémů.

Letecké muzeum Kbely – Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb. Zpracovávání vědeckých studií.


VSK Dušek s.r.o. – Poskytování služeb spojených se zámečnictvím a kovovýrobou.

LOM Praha s.p. - LOM PRAHA s.p. je jediným opravárenským závodem pro vrtulníky řady Mi v zemích NATO a EU, který je certifikován ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov, mezinárodním leteckým výborem MAK a domácími leteckými autoritami. Soustředí se především na generální opravy vrtulníků Mi-2, Mi-8/17, Mi-24/35 a jejich agregátů (turbohřídelových motorů, reduktorů a pomocných startovacích motorů), opravy letadel L-39 a jejich motorů.Skupina JUNKER

JUNKER, LTA, ZEMA – podniky skupiny JUNKER vyvíjejí, vyrábějí a prodávají vysoce přesné brousicí stroje pro obrábění kovů a filtrační zařízení pro průmyslové čištění vzduchu.

S více než 1500 pracovníky ve 14 závodech patří tato vlastnicky vedená skupina podniků ke světové špičce ve výrobě strojů a zařízení – a je silným partnerem pro zákazníky, kteří chtějí profitovat z řešení přizpůsobených na míru a zároveň využívat kompetentní poradenství, způsoby financování a nekompromisní servis.ProgeCAD® Professional je špičkový 2D/3D CAD program, který je určený především pro 2D konstrukční práce a tvorbu technických dokumentací. 

Zaručuje plnou funkčnost s AutoCAD® výkresy – otevírá a ukládá přímo v nativním AutoCAD® formátu bez nutnosti konverze.

Škola jej využívá pro výuku elektrooborů.