Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
30

Dnes:
3869

Posledních 7 dní:
29649

Posledních 30 dní:
124851

Celkem:
794097

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A

Veřejné soutěže


Nákup konzolových vertikálních frézek a soustruhů s příslušenstvím


Dne 10. 5. 2018 byla zveřejněna nadlimitní zakázka ve Věstníku veřejných zakázek na nákup konzolových vertikálních frézek a soustruhů s příslušenstvím. 

Zadávací dokumentace (Velikost: 2.23 MB)
Změna zadávací dokumentace (Velikost: 310.82 kB)
Příloha č.1a - "Univerzální hrotový soustruh a konzolová vertikální frézka s příslušenstvím" (Velikost: 310.01 kB)
Příloha č.1b - "Univerzální hrotové soustruhy a konzolové vertikální frézky" (Velikost: 332.01 kB)
Příloha č.2a - Vzor kupní smlouvy (Velikost: 1.25 MB)
Příloha č.2b - Vzor kupní smlouvy (Velikost: 1.15 MB)
Příloha č.3 - Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace (Velikost: 132.44 kB)
Příloha č.5 - Oprava č.1 Přílohy č.1b (Velikost: 178.42 kB)

Na výzvu reagovaly dvě společnosti, jako vítěz byla vybrána společnost TST servis a.s. 

Zápis z otevírání nabídek (Velikost: 504.35 kB)
Listina přítomných (Velikost: 180.98 kB)
Protokol o posouzení nabídek  (Velikost: 726.18 kB)

Rozhodnutí o vyloučení účastníka (Velikost: 531.74 kB)
Výzva zadavatele (Velikost: 221.81 kB)
Rozhodnutí o výběru  (Velikost: 128.67 kB)

Oznámení o výběru (Velikost: 181.11 kB)

Dne 1.8.2018 byla se společností TST servis a.s. podepsána kupní smlouva. (Velikost: 1.55 MB) 

Nákup CNC soustruhu s programovatelnou C osou a poháněnými nástroji

Dne 26. 1. 2018 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "CNC soustruh s programovatelnou C osou a poháněnými nástroji". Osloveno bylo 5 společností, na výzvu reagovala pouze firma Teximp, spol.s.r.o., která byla vybrána jako vítěz. Text výzvy naleznete zde. (Velikost: 1.56 MB)

Identifikační údaje uchazečů a vyhodnocení nabídek (Velikost: 119.32 kB)

Protokol o jednání komise (Velikost: 291.55 kB)

Dne 9. 2. 2018 byla uzavřena kupní smlouva se společností Teximp, a.s. na nákup 1 ks CNC soustruhu s jedním vřetenem, osou Y a poháněnými nástroji. Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde (Velikost: 186.63 kB).

Dokumenty, které dodala firma Teximp, spol. s.r.o. : 

 

Nabídka firmy Teximp, spol. s.r.o. (Velikost: 353.14 kB)

Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku (Velikost: 330.5 kB) 
Čestné prohlášení o kvalifikačních předpokladech (Velikost: 187.73 kB)

Seznam referenčních zakázek (Velikost: 111.73 kB)
Plná moc (Velikost: 99.69 kB) 

 

Nákup soustruhů

Dne 4. 10. 2017 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "Nákup soustruhů". Text výzvy naleznete zde. (Velikost: 654.88 kB)

Na uveřejněnou výzvu reagovaly tři společnosti. Z nich byla jako vítěz vybrána společnost TST servis a.s.

Identifikační údaje uchazečů a vyhodnocení nabídek (Velikost: 113.91 kB)

Protokol o jednání komise (Velikost: 861.15 kB)

Dne 23. 11. 2017 byla uzavřena kupní smlouva se společností TST servis, a.s. na nákup 2 ks univerzálního hrotového soustruhu SN 32/1000 CE. Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde (Velikost: 603.08 kB).

Dokumenty, které dodala firma TST servis a.s.: 

 

Nabídka firmy TST servis a.s. (Velikost: 1.36 MB)

Živnostenský list, Výpis z živnostenského rejstříku (Velikost: 522.54 kB)

Výpis z obchodního rejstříku (Velikost: 236.78 kB) 

Seznam významných dodávek firmy TST servis a.s. (Velikost: 249.76 kB)

Nákup konzolové vertikální frézky

Dne 4. 10. 2017 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "Nákup konzolové vertikální frézky". Text výzvy naleznete zde. (Velikost: 680.84 kB)

Na uveřejněnou výzvu reagovaly tři společnosti. Z nich byla jako vítěz vybrána společnost TOS Olomouc, s.r.o.

Identifikační údaje uchazečů a vyhodnocení nabídek (Velikost: 116.25 kB)

Protokol o jednání komise (Velikost: 863.07 kB)

Dne 23. 11. 2017 byla uzavřena kupní smlouva se společností TOS Olomouc, s.r.o. na nákup vertikální frézky FGV 32. Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde (Velikost: 493.37 kB).

Dokumenty, které dodala firma TOS Olomouc, s.r.o.: 

 

Nabídka firmy TOS Olomouc, s.r.o. (Velikost: 2 MB)

Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis z živnostenského rejstříku (Velikost: 1.3 MB)

Seznam významných dodávek firmy TOS Olomouc, s.r.o. (Velikost: 361.6 kB)

 

Generální opravy soustruhů

Dne 4. 10. 2017 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "Generální opravy soustruhů". Text výzvy naleznete zde. (Velikost: 1.19 MB)

Na uveřejněnou výzvu reagovaly tři společnosti. Z nich byla jako vítěz vybrána společnost TST servis a.s.

Identifikační údaje uchazečů a vyhodnocení nabídek (Velikost: 114.84 kB)

Protokol o jednání komise (Velikost: 859.27 kB)

Dne 23. 11. 2017 byla uzavřena kupní smlouva se společností TST servis, a.s. na generální opravu pěti strojů (soustruhů). Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde (Velikost: 664.31 kB).

Dokumenty, které dodala firma TST servis a.s.: 

 

Nabídka firmy TST servis a.s. (Velikost: 1.04 MB)

Živnostenský list, Výpis z živnostenského rejstříku (Velikost: 522.54 kB)

Výpis z obchodního rejstříku (Velikost: 236.78 kB) 

Seznam významných dodávek firmy TST servis a.s. (Velikost: 243.19 kB)

Nákup konvenčních obráběcích strojů

Dne 17. 8. 2016 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "Nákup konvenčních obráběcích strojů". Text výzvy naleznete zde (Velikost: 226.46 kB).

Na uveřejněnou výzvu reagovaly tři společnosti. Z nich byla jako vítěz vybrána společnost TST servis a.s.

Identifikační údaje uchazečů (Velikost: 117.67 kB)

Protokol o jednání komise (Velikost: 144.86 kB)

Vyhodnocení nabídek (Velikost: 123.51 kB)

Dne 30. 9. 2016 byla uzavřena kupní smlouva se společností TST servis a.s. na nákup univerzálního hrotového soustruhu SN 32/1000 CE a konzolové vertikální frézky FGV 32. Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde (Velikost: 1.19 MB).

Dokumenty, které dodala firma TST servis a.s.: 

 

Nabídka firmy TST servis a.s. (Velikost: 1.32 MB)

Nabídka vertikální konzolové frézky (Velikost: 1.13 MB) 

Živnostenský list, Výpis z živnostenského rejstříku (Velikost: 1.17 MB)

Výpis z obchodního rejstříku (Velikost: 692.25 kB) 

Seznam významných dodávek firmy TST servis a.s. (Velikost: 484.7 kB)

 

Vertikální obráběcí centrum

Dne 9. 12. 2014 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "Vertikální obráběcí centrum". Text výzvy naleznete zde (Velikost: 345.94 kB).

Na uveřejněnou výzvu reagovaly dvě společnosti. Z nich byla jako vítěz vybrána společnost Teximp spol. s.r.o., která podala nabídku dne 5. 1. 2015 a předložila následující dokumenty:

Vyhodnocení nabídek (Velikost: 383.36 kB)

Nabídka včetně čestného prohlášení o vázanosti nabídky (Velikost: 1.25 MB)

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (Velikost: 1.18 MB) 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 + Seznam realizovaných dodávek za poslední 3 roky (Velikost: 839.99 kB)

Návrh kupní smlouvy + plná moc k zastupování (Velikost: 982.44 kB)

Dne 14. 4. 2015 byla uzavřena kupní smlouva se společností Teximp na nákup CNC obráběcí centrum HAAS MiniMill. Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde (Velikost: 791.29 kB).