Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
48

Dnes:
3654

Posledních 7 dní:
29579

Posledních 30 dní:
124784

Celkem:
793882

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A

PŘEHLED MATURITNÍCH OBORŮ

Zobrazeno: 7774x |

Studijní obory čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

STROJÍRENSKÉ ZAMĚŘENÍ

23-45-L/02 Letecký mechanik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) 


ELEKTROTECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ


26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik) 
26-45-M/01 Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě) 


EKONOMICKÉ A DOPRAVNÍ ZAMĚŘENÍ


37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy) 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční specialista)

 23-45-L/02 Letecký mechanik

Obor je zaměřen na pochopení problematiky konstrukce letadel, oprav a revizních prohlídek především na leteckých motorech. Absolvent má znalosti z letecké navigace, z konstrukce nosných částí draku letadel, pohonných jednotek letadel a letadlových palubních přístrojů. Je schopen pracovat na jak výrobě letadel a jejich částí v leteckém průmyslu, tak jako opravář a údržbář na letištích a u soukromých leteckých společností. Vzhledem ke spolupráci školy a podniků má absolvent větší možnosti k volbě budoucího zaměstnání.

Pracovní náplní leteckého mechanika je diagnostika poruch a stavu letadel, stanovení způsobu opravy a samotné provádění opravy např. leteckých motorů. Vedení technické dokumentace, provádění údržby a prohlídek na letadlech, provádění generálních oprav na leteckých motorech a drakových částí letadel. Nezbytnou součástí jsou základní znalosti zámečnických prací a práce na obráběcích strojích.

Pro samostatnou práci na letadlech je nutné složit po určitých letech praxe typové zkoušky u Letecké státní inspekce. Na tento obor lze navázat i vysokoškolským studiem.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
LOM Praha s.p
VHÚ Praha - Letecké muzeum Kbely

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů)

Obor je zaměřen na zvládnutí obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Těžiště výuky je zaměřeno na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení (CAD) a základů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM). Po vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat nejnáročnější činnosti v strojírenských profesích a technickohospodářských funkcích provozního charakteru, např. přípravář výrobních postupů, programátor nebo seřizovač, operátor CNC strojů a linek, provozní mistr apod. O absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.
VVP-Martin s.r.o.
Latecoere Czech Republic s.r.o.
VSK Dušek s.r.o.
LOM Praha s.p
Siemens Česká republika
TECHO Hostivař
Katring spol. s r.o.
Narex s.r.o.
ALU-S.V.
Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik)

Absolvent je připravován tak, aby se uplatnil pří projekčních, technologických a konstrukčních činnostech v oblastech výstavby elektrických sítí, zdrojů, při výrobě elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, při řízení obsluhy automatizačních pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů. Absolvent se uplatňuje na trhu práce jako mechanik-elektronik, konstruktér, servisní technik, revizní a zkušební technik, odborný prodejce, odborný poradce, energetik, dispečer, školící technik, technik zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik v záchranném systému - hasič, policista, strojvedoucí metra, vlaku atd. V rámci platných předpisů mohou absolventi získat odbornou elektrotechnickou kvalifikaci k samostatné pracovní činnosti.

Příprava je koncipována tak, aby absolvent byl v praxi schopný uplatňovat získané matematické, přírodovědné vědomosti a dovednosti při řešení v pracovních situacích, dovedl pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, v cizím jazyce reagoval na běžná životní témata a situace, měl základní, pro život potřebné znalosti v oblasti právního vědomí. V oblasti přípravy na výkon profese se učí orientovat v elektrotechnice, elektronice. Vědomosti a dovednosti svého oboru si rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami odborného zaměření a praxe. Je připravován k trvalému přizpůsobování rostoucích požadavků technického rozvoje. Po ukončení studia je možné pokračování v dalším vzdělávání na VOŠ nebo VŠ.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
SUP-TECHNIK a.s.

26-45-M/01 Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě)

Ve čtyřletém maturitním oboru Telekomunikační a datové sítě jsou studenti v jednotlivývh ročnících seznámeni se strukturou analogové, digitální a mobilní sítě všech operátorů v ČR,technologií xDSL s konektivitou IPv4, telefonií VoIP a příslušným datovým zařízením. V odborných předmětech a cvičeních se žáci specializují na aplikace strukturované kabeláže, např. počítačové sítě, elektronické zabezpečovací systémy (EZS) s pultem centrální ochrany (PCO), elektronické požární systémy (EPS), kamerové a kabelové systémy (CCTV, CATV) a docházkové systémy. Získané informace se týkají tématzpracování a přenosu digitálních signálů v dálkových datových sítích. Důraz je kladen zejména na řízení a synchronizaci digitálních spojovacích systémů, komprimaci audio a video signálů (MP3, MPEG) a jejich zabezpečení při přenosu, vytváření časových a kódových multiplexů, praktická měření na telekomunikačních zařízeních, místních a dálkových optických sítích.

Studijní obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků, mužů i žen, s uplatněním ve všech oblastech telekomunikační, informační, zabezpečovací techniky a telekomunikačních, mobilních a přenosových služeb. Absolvent tohoto oboru se uplatní v praxi při projektování, navrhování, oživování, správě a zabezpečování technického provozu telekomunikačních, radiokomunikačních (mobilních), informačních, přenosových a zabezpečovacích zařízení a datových sítí s využitím výpočetní techniky.

Absolventi se mohou také uplatnit jako technickohospodářští a administrativní pracovníci, dispečeři telekomunikačního provozu, kontroloři telekomunikačních zařízení, obchodní zástupci, marketingoví pracovníci, pracovníci v oblasti zásobování a služeb. Po úspěšném zvládnutí oboru jsou absolventi úspěšní v práci pro státní i komerční firmy.

Vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou, nemálo žáků je tak připraveno pro studium v oblasti terciárního vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
SUP-TECHNIK a.s.37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy)

Studijní obor zaměřený na železniční dopravu a přepravu. Úvodem se žák seznámí se základními informacemi o všech druzích dopravy a logistiky. Další odborná výuka je směrována na výkon práce a činnosti v železniční dopravě a přepravě spojené hlavně se zabezpečováním chodu vlaků a posunovacích dílů, sestavováním a provázením vlaků, přepravu cestujících a vozových zásilek, sběrem a přenosem údajů pro výpočetní techniku, s prací v kombinované dopravě a na vlečce. Absolvent umí používat grafikon vlakové dopravy a jeho pomůcky, používat jízdní řády a vyhledávat spoje, vypisovat vlakové jízdenky a kontrolovat cestovní doklady cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní osobní přepravě, vykonávat výpočty spojené se stanovením jízdného při přepravě cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě. Umí zpracovat průvodní doklady pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu vozových zásilek, vypočítat přepravné, vybrat vozy pro nakládku, zabezpečovat nakládku, vykládku a odbavení zásilky. Ovládá obsluhu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, obsluhu výhybek a brzd kolejových vozidel, návěstní prostředky a zařízení. Má znalosti o organizaci železniční dopravy, vědomosti o organizačním zabezpečení železničního provozu, vědomosti o všeobecných ekonomických vztazích výrobní činnosti a dopravy, základní vědomosti z oblasti organizace a řízení výroby a menších pracovních kolektivů, vědomosti o podstatě a významu účetnictví. Ve styku s cestujícími umí uplatňovat získané jazykové znalosti, dodržovat zásady správného společenského vystupování. Absolvent tohoto studijního oboru se může uplatnit hlavně v železničních stanicích a jiných výkonných jednotkách ČD, a. s. a ČD Cargo, a. s. jako kvalifikovaný pracovník v oblasti železniční dopravy a přepravy, ve vnitrostátní dopravě v činnosti při řízení chodu vlečkového provozu a v kombinované dopravě. Studijní obor připravuje též pro výkon následujících provozních funkcí: obsluha vlaků osobní dopravy, informátor přepravy cestujících, referent dopravy a přepravy, pokladník pro nákladní a osobní přepravu, samostatný komerční pracovník, operátor, signalista, pracovník ve výpočetní technice, pracovník kombinované přepravy, pracovník dopravního a přepravního provozu vlečky. Žáci jsou připravováni pro funkci strojvedoucí. Podrobné informace naleznete na www.pepazdepa.cz. Takouvouto reklamu dělají naší škole ti, kteří prošli (zdokonalovacím) výcvikem v našem dopravním a dispečerském sále: Článek pro periodikum „ČD pro Vás“.

Žáci jsou připravování k profesním odborným zkouškám, které dle svého zájmu mohou vykonat v závěrečné etapě studia a být tak připraveni pro práci v různých funkcích u ČD, a. s. a u ČD Cargo, a. s. Vybraní zájemci o tento studijní obor mohou být zařazeni do stipendijního progranu ČD, a. s. nazvaného „ČeDéS”. Informace o stipendijním programu jsou na webových stránkách www.ceskedrahy.cz/kariera. Pro studenty 3. ročníků všech dopravních, strojních a elektro oborů ČD Cargo, a. s. nabízí motivační program. Informace na webových stránkách www.cdcargo.cz/kariera.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
České dráhy, a.s.

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční specialista)

Školní vzdělávací program Finanční specialista připravuje středoškolsky vzdělané odborníky, kteří se uplatní ve všech oblastech finančního trhu - v peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry, ale i v poštovních službách a v řadě dalších profesí ekonomicko-administrativního charakteru v celém národním hospodářství.

Tento zajímavý školní vzdělávací program poskytuje nejen odborné znalosti z oblasti peněžního provozu, ale i znalosti z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, marketingu, managementu, obchodní korespondence, účetnictví a výpočetní techniky. Studium zajišťuje dostatečné všeobecné vzdělání včetně kvalitní jazykové výuky.

Výchovný systém školy vede žáky ke zdravé ctižádosti se smyslem pro odpovědný přístup k práci. Snažíme se žáky motivovat k nejlepším výsledkům. Klademe důraz na mimoškolní aktivity. Každoročně připravujeme pro žáky prvních ročníků soustředění v Jizerských horách a v zimě lyžařský výcvik. Během školního roku zajišťujeme odborné exkurze, pořádáme sportovní dny a zajímavé kulturní akce.

Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšších odborných školách.


 

V květnu 2018 byl založen YouTube kanál naší školy, kam budeme postupně vkládat prezentační a propagační videa (https://www.youtube.com/channel/UCP4uMWMCIGV9B2O3WmM0EwA).