Kotva
Aktuality
ROZPISY TERMÍNŮ OPRAVNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK JSOU K DISPOZICI V BLOGU ŠKOLY
6.9.2018

  

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 374.2 kB)

 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Počítadlo
Online:
5

Dnes:
250

Posledních 7 dní:
4643

Posledních 30 dní:
19991

Celkem:
128621

Mapa webu
A
A
A

Přehled oborů

Vloženo: 1.11.2014 | Autor: vera.lencova| Zobrazeno: 3142x | Upravil: vera.lencova

V květnu 2018 byl založen YouTube kanál naší školy, kam budeme postupně vkládat prezentační a propagační videa (https://youtu.be/1NNa9jXXqfU). 

Studijní obory čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

23-45-L/02 Letecký mechanik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) videoukázka!
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik) videoukázka!
26-45-M/01 Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě) videoukázka!
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy) videoukázka!
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční specialista)

Učební obory tříleté, zakončené závěrečnými zkouškami

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) videoukázka!
23-51-H/01 Strojní mechanik (Opravář letadel)
23-52-H/01 Nástrojař videoukázka!
23-56-H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč) videoukázka!
26-51-H/01 Elektrikář videoukázka!
26-59-H/01 Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)

23-45-L/02 Letecký mechanik

Obor je zaměřen na pochopení problematiky konstrukce letadel, oprav a revizních prohlídek především na leteckých motorech. Absolvent má znalosti z letecké navigace, z konstrukce nosných částí draku letadel, pohonných jednotek letadel a letadlových palubních přístrojů. Je schopen pracovat na jak výrobě letadel a jejich částí v leteckém průmyslu, tak jako opravář a údržbář na letištích a u soukromých leteckých společností. Vzhledem ke spolupráci školy a podniků má absolvent větší možnosti k volbě budoucího zaměstnání.

Pracovní náplní leteckého mechanika je diagnostika poruch a stavu letadel, stanovení způsobu opravy a samotné provádění opravy např. leteckých motorů. Vedení technické dokumentace, provádění údržby a prohlídek na letadlech, provádění generálních oprav na leteckých motorech a drakových částí letadel. Nezbytnou součástí jsou základní znalosti zámečnických prací a práce na obráběcích strojích.

Pro samostatnou práci na letadlech je nutné složit po určitých letech praxe typové zkoušky u Letecké státní inspekce. Na tento obor lze navázat i vysokoškolským studiem.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
LOM Praha, VHÚ Kbely - Letecké muzeum

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů)

Obor je zaměřen na zvládnutí obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Těžiště výuky je zaměřeno na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení (CAD) a základů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM). Po vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat nejnáročnější činnosti v strojírenských profesích a technickohospodářských funkcích provozního charakteru, např. přípravář výrobních postupů, programátor nebo seřizovač, operátor CNC strojů a linek, provozní mistr apod. O absolventy tohoto oboru je na trhu práce veliký zájem. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Strojmetal a.s., Nástrojárna Martin s.r.o., LATECOERE a.s., VSK Dušek s.r.o., LOM Praha, Siemens a.s., ČKD Kompresory a.s., TECHO Hostivař s.r.o., Katring a.s., Narex s.r.o., ALU-SV s.r.o., Junker s.r.o.

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik)

Absolvent je připravován tak, aby se uplatnil pří projekčních, technologických a konstrukčních činnostech v oblastech výstavby elektrických sítí, zdrojů, při výrobě elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, při řízení obsluhy automatizačních pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů. Absolvent se uplatňuje na trhu práce jako mechanik-elektronik, konstruktér, servisní technik, revizní a zkušební technik, odborný prodejce, odborný poradce, energetik, dispečer, školící technik, technik zabezpečovacích zařízení, elektrotechnik v záchranném systému - hasič, policista, strojvedoucí metra, vlaku atd. V rámci platných předpisů mohou absolventi získat odbornou elektrotechnickou kvalifikaci k samostatné pracovní činnosti.

Příprava je koncipována tak, aby absolvent byl v praxi schopný uplatňovat získané matematické, přírodovědné vědomosti a dovednosti při řešení v pracovních situacích, dovedl pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, v cizím jazyce reagoval na běžná životní témata a situace, měl základní, pro život potřebné znalosti v oblasti právního vědomí. V oblasti přípravy na výkon profese se učí orientovat v elektrotechnice, elektronice. Vědomosti a dovednosti svého oboru si rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami odborného zaměření a praxe. Je připravován k trvalému přizpůsobování rostoucích požadavků technického rozvoje. Po ukončení studia je možné pokračování v dalším vzdělávání na VOŠ nebo VŠ.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
SUP-TECHNIK a.s.

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

26-45-M/01 Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě)

Ve čtyřletém maturitním oboru Telekomunikační a datové sítě jsou studenti v jednotlivývh ročnících seznámeni se strukturou analogové, digitální a mobilní sítě všech operátorů v ČR,technologií xDSL s konektivitou IPv4, telefonií VoIP a příslušným datovým zařízením. V odborných předmětech a cvičeních se žáci specializují na aplikace strukturované kabeláže, např. počítačové sítě, elektronické zabezpečovací systémy (EZS) s pultem centrální ochrany (PCO), elektronické požární systémy (EPS), kamerové a kabelové systémy (CCTV, CATV) a docházkové systémy. Získané informace se týkají tématzpracování a přenosu digitálních signálů v dálkových datových sítích. Důraz je kladen zejména na řízení a synchronizaci digitálních spojovacích systémů, komprimaci audio a video signálů (MP3, MPEG) a jejich zabezpečení při přenosu, vytváření časových a kódových multiplexů, praktická měření na telekomunikačních zařízeních, místních a dálkových optických sítích.

Studijní obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků, mužů i žen, s uplatněním ve všech oblastech telekomunikační, informační, zabezpečovací techniky a telekomunikačních, mobilních a přenosových služeb. Absolvent tohoto oboru se uplatní v praxi při projektování, navrhování, oživování, správě a zabezpečování technického provozu telekomunikačních, radiokomunikačních (mobilních), informačních, přenosových a zabezpečovacích zařízení a datových sítí s využitím výpočetní techniky.

Absolventi se mohou také uplatnit jako technickohospodářští a administrativní pracovníci, dispečeři telekomunikačního provozu, kontroloři telekomunikačních zařízení, obchodní zástupci, marketingoví pracovníci, pracovníci v oblasti zásobování a služeb. Po úspěšném zvládnutí oboru jsou absolventi úspěšní v práci pro státní i komerční firmy.

Vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou, nemálo žáků je tak připraveno pro studium v oblasti terciárního vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
SUP-TECHNIK a.s.

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy)

Studijní obor zaměřený na železniční dopravu a přepravu. Úvodem se žák seznámí se základními informacemi o všech druzích dopravy a logistiky. Další odborná výuka je směrována na výkon práce a činnosti v železniční dopravě a přepravě spojené hlavně se zabezpečováním chodu vlaků a posunovacích dílů, sestavováním a provázením vlaků, přepravu cestujících a vozových zásilek, sběrem a přenosem údajů pro výpočetní techniku, s prací v kombinované dopravě a na vlečce. Absolvent umí používat grafikon vlakové dopravy a jeho pomůcky, používat jízdní řády a vyhledávat spoje, vypisovat vlakové jízdenky a kontrolovat cestovní doklady cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní osobní přepravě, vykonávat výpočty spojené se stanovením jízdného při přepravě cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě. Umí zpracovat průvodní doklady pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu vozových zásilek, vypočítat přepravné, vybrat vozy pro nakládku, zabezpečovat nakládku, vykládku a odbavení zásilky. Ovládá obsluhu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, obsluhu výhybek a brzd kolejových vozidel, návěstní prostředky a zařízení. Má znalosti o organizaci železniční dopravy, vědomosti o organizačním zabezpečení železničního provozu, vědomosti o všeobecných ekonomických vztazích výrobní činnosti a dopravy, základní vědomosti z oblasti organizace a řízení výroby a menších pracovních kolektivů, vědomosti o podstatě a významu účetnictví. Ve styku s cestujícími umí uplatňovat získané jazykové znalosti, dodržovat zásady správného společenského vystupování. Absolvent tohoto studijního oboru se může uplatnit hlavně v železničních stanicích a jiných výkonných jednotkách ČD, a. s. a ČD Cargo, a. s. jako kvalifikovaný pracovník v oblasti železniční dopravy a přepravy, ve vnitrostátní dopravě v činnosti při řízení chodu vlečkového provozu a v kombinované dopravě. Studijní obor připravuje též pro výkon následujících provozních funkcí: obsluha vlaků osobní dopravy, informátor přepravy cestujících, referent dopravy a přepravy, pokladník pro nákladní a osobní přepravu, samostatný komerční pracovník, operátor, signalista, pracovník ve výpočetní technice, pracovník kombinované přepravy, pracovník dopravního a přepravního provozu vlečky. Žáci jsou připravováni pro funkci strojvedoucí. Podrobné informace naleznete na www.pepazdepa.cz. Takouvouto reklamu dělají naší škole ti, kteří prošli (zdokonalovacím) výcvikem v našem dopravním a dispečerském sále: Článek pro periodikum „ČD pro Vás“.

Žáci jsou připravování k profesním odborným zkouškám, které dle svého zájmu mohou vykonat v závěrečné etapě studia a být tak připraveni pro práci v různých funkcích u ČD, a. s. a u ČD Cargo, a. s. Vybraní zájemci o tento studijní obor mohou být zařazeni do stipendijního progranu ČD, a. s. nazvaného „ČeDéS”. Informace o stipendijním programu jsou na webových stránkách www.ceskedrahy.cz/kariera. Pro studenty 3. ročníků všech dopravních, strojních a elektro oborů ČD Cargo, a. s. nabízí motivační program. Informace na webových stránkách www.cdcargo.cz/kariera.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
SŽDC, České dráhy a.s.

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční specialista)

Školní vzdělávací program Finanční specialista připravuje středoškolsky vzdělané odborníky, kteří se uplatní ve všech oblastech finančního trhu - v peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry, ale i v poštovních službách a v řadě dalších profesí ekonomicko-administrativního charakteru v celém národním hospodářství.

Tento zajímavý školní vzdělávací program poskytuje nejen odborné znalosti z oblasti peněžního provozu, ale i znalosti z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, marketingu, managementu, obchodní korespondence, účetnictví a výpočetní techniky. Studium zajišťuje dostatečné všeobecné vzdělání včetně kvalitní jazykové výuky.

Výchovný systém školy vede žáky ke zdravé ctižádosti se smyslem pro odpovědný přístup k práci. Snažíme se žáky motivovat k nejlepším výsledkům. Klademe důraz na mimoškolní aktivity. Každoročně připravujeme pro žáky prvních ročníků soustředění v Jizerských horách a v zimě lyžařský výcvik. Během školního roku zajišťujeme odborné exkurze, pořádáme sportovní dny a zajímavé kulturní akce.

Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšších odborných školách.

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

Obor je zaměřen na ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí a strojních zařízení. Pracuje a rozumí technologické dokumentaci. Absolvent ovládá ruční a strojní výrobu součástí strojů jejich montáž, demontáž, opravy a zkoušení. Umí montovat, sestavovat a demontovat ocelové konstrukce, svařuje kovy.

Náplní práce tohoto oboru je ošetřování a údržba strojů a zařízení. Zjišťování poruch, provádění běžných a generálních oprav strojů. Ruční a strojní opracování strojních součástí a také svářečské práce. Montáž, demontáž a sváření ocelových konstrukcí, tepelné zpracování kovů. Zámečník pracuje s ručním nářadím, kovoobráběcími stroji:frézkamisoustruhy, vrtačkami, bruskami, svařovací technikou.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
AQUA-THERMO s.r.o., Fábera systems s.r.o., ESSA s.r.o., LATECOERE a.s.

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

23-52-H/01 Nástrojař

Absolvent tohoto oboru se uplatní pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a v oblasti živnostenského podnikání při výrobě a především v oblasti strojírenství.

Absolvent umí vyrábět, ošetřovat, udržovat nástroje a měřidla. Opravuje a ostří ručně i strojně nástroje, vyrábí pracovní pomůcky a přípravky potřebné pro sériovou a kusovou výrobu především v oblasti ve strojírenství. Absolvent získá komplexní znalosti ve strojním a ručním zpracování kovů, opracování nekovů, svařování a základní znalosti v moderní technologii počítačově řízených strojů.

Náplní práce oboru nástrojař je zhotovování nástrojů, výroba přípravků, zhotovování šablon, měřidel, údržba vybavení strojů, tvarování kovů a nekovů.

Uplatní se ve velkých, středních i malých firmách a v živnostech jako zaměstnanec i jako podnikatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Hendrych-technik s.r.o., KOH-I-NOOR a.s., Nástrojárna Martin s.r.o., ESSA s.r.o.

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

23-56-H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč)

Absolvent oboru Univerzální obráběč disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích a to především v odvětví strojírenství.

Absolvent umí vyrobit na obráběcích strojích strojní součásti potřebné pro strojírenský, stavební, dopravní i jiný průmysl. Získá znalosti ručního obrábění kovů a má pokročilé znalosti v oblasti strojního obrábění kovů i nekovů. Během studia je absolvent seznámen se základní obsluhou a programování CNC strojů.

Náplň práce Obráběče kovů je stanovení vhodných technologických postupů výroby, seřizování a obsluha konvekčních strojů např. soustruhů, frézek, brusek. Výroba strojních součástí určených pro montáž sestav, kontrola a úprava vyrobených předmětů, ruční opracování kovů a obsluha CNC strojů.

Ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání je provedeno závěrečnou zkouškou, která je připravena podle platných předpisů MŠMT. Dokladem je pak vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Po absolvování závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů. Absolvent oboru Univerzální obráběč se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středních i malých firmách, a to v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Strojmetal a.s., Nástrojárna Martin s.r.o., LATECOERE a.s., SWAH s.r.o., LOM Praha, ČKD Kompresory a.s., ELEKTROMECHANIKA Úvaly s.r.o., Narex s.r.o., ALU-SV s.r.o.

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

23-51-H/01 Strojní mechanik (Opravář letadel)

Obor je zaměřen na opravování strojů, zařízení a funkčních celků. Dále je zaměřen na provádění montáže a demontáže, kontroly a opravy strojních částí. Absolvent ovládá provádění základních ručních i strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních částí. Tyto součásti dokáže montovat do větších celků, popř. demontovat z větších celků. Zaměření oboru zahrnuje přípravu pro provádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.

Náplní práce opraváře letadel je instalace a servis zařízení letadel, diagnostika a odstraňování závad, vedení dokumentace a záznamů o kontrolách a opravách zařízeních. Evidence technických dat a měření, svařování konstrukcí a dílců. Montáže a demontáželeteckých motorů a dílců, sestavování drakových částí letadel.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
LOM Praha, VHÚ Kbely - Letecké muzeum, Fábera systems s.r.o., AQUA-THERMO s.r.o.

26-51-H/01 Elektrikář

Povolání elektrikář nachází uplatnění ve všech oborech činnosti, kde je potřebná práce s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči, přístroji a další činnosti na trhu práce. Výstupem tohoto oboru jsou povolání například provozní elektrikář, elektromechanik, servisní elektrikář, opravář elektrospotřebičů a přístrojů, provozní elektrikář v energetice, dolech, hutích, dopravních zařízeních, elektromontér silnoproudých zařízení a také elektrikář železniční dopravy a jejich trakčních zařízení. Uplatnění tohoto oboru je i v dalších odvětvích průmyslu, dopravy, obchodu, služeb. Po doplnění příslušných právních předpisů, zejména Vyhlášku o bezpečnosti a ochraně zdraví č.50/1978 Sb. má možnost získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikací pro samostatnou činnost v oboru elektro.

Než bude tyto možností uplatňovat na trhu práce, bude po dobu tří let procházet přípravou. Příprava není jen v odborných znalostech, ale příprava žáka v učebním oboru je zaměřena na vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komutativní, zejména v jazykovém projevu, občanské výchovy i péči o zdraví a zdravém životním stylu. Získá ucelený soubor poznatků o fyzikálních, chemických a hlavně matematických pojmech, které po dosažení dovedností a návyků bude uplatňovat v praxi. Snahou výuky je, aby byl schopen se samostatně vyjadřovat všude tam, kde to situace bude vyžadovat. V odborném vzdělání vychází z požadavku jeho uplatnění v praxi. Významné jsou odborné předměty, které připravují žáka pro jeho odbornou činnost ? základy elektrotechniky a elektroniky, práce s technickou dokumentací, základní dovednosti při montáži a aplikaci elektrotechnických prvků ,obvodů a souborů, ale i elektrická měření a především odborná praxe. Veškerá příprava oboru je v souladu s požadavky trhu a především s rychlým rozvojem technologie. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
AQUA-THERMO s.r.o., BMK servis s.r.o., BTL ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA a.s., České dráhy a.s., Com-Pakt Energy a.s., EMAS elektromateriál a.s. - JANČA, KOVOSLUŽBA Praha a.s., Parker Hannifin s.r.o., SCHÄFER-MENK s.r.o., Schindler CZ, Siemens a.s., TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., SUP-TECHNIK a.s., SŽDC

Prohlédněte si krátkou videoukázku!

26-59-H/01 Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)

Cílem učebního oboru je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející telekomunikační techniky, telekomunikačních služeb, které se snoubí s informační technologií.

Tříletý učební obor Sdělovací a zabezpečovací sítě je určen pro přípravu odborníků v oblasti telekomunikačníchzabezpečovacích systémů a digitálních technologií. Připravuje chlapce k vykonávání kvalifikovaných činností při zavádění, instalaci, provozu a servisu slaboproudých zařízení. Teoretická výuka je doplněna praktickou výukou v odborných učebnách, laboratořích a dílnách školy, návštěvou odborných firem s vykonáváním praxe. V průběhu studia žáci získají znalosti o optických vláknech a jejich sítíchpočítačové (strukturované) kabeláži.

Absolventi tohoto oboru se velmi dobře uplatňují při zařazení u firem, které se zabývají všemi oblastmi informačních technologií. Jsou schopni odborné činnosti při zřizování a servisu, zabezpečení technického provozu telekomunikačních a mobilních sítí, montáži a údržbě koncových zařízení jako telefonu, terminálů, DSL, kabelové televize a základního nastavení PC. Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
ARANEA NETWORK a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., SUP-TECHNIK a.s., SŽDC