Kotva
Aktuality
Rozpis opravných zkoušek
9.7.2018

V blogu školy je k dispozici rozpis srpnových opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu. 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 374.2 kB)

 
 
Kalendář akcí
Jsou letní prázdniny
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Moderně
Čistě
Standardně
Přehledně
Celkem hlasovalo: 1166
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Počítadlo
Online:
2

Dnes:
401

Posledních 7 dní:
3187

Posledních 30 dní:
13697

Celkem:
89397

Mapa webu
A
A
A
více >>

Konzultační hodiny:   jen po předchozí domluvě

 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání

 • ČVUT v Praze, Fakulta strojní, postgraduální studium, dosažený titul: Ph.D.
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 

Další dosažená vzdělání

 • ČVUT v Praze, Fakulta strojní, magisterské studium, dosažený titul: Ing.
 • ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, bakalářské pedagogické studium, dosažený titul Bc.
 • Akcent College, Studium k rozšíření odborné kvalifikace: angličtina
 • Mezinárodní titul: ING-PAED IGIP (International Engineering Educator)

Další kvalifikace

 • Zadavatel státních maturitních zkoušek
 • Hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka na úrovni základní a vyšší státních maturitních zkoušek
 • Hodnotitel písemné práce z anglického jazyka na úrovni základní a vyšší státních maturitních zkoušek
 • Zadavatel státních maturitních zkoušek pro žáky s PUP
 • Hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka pro žáky s PUP
 • Osvědčení Hospodářské komory České republiky v oboru strojírenství
 • Certifikát opravňující návrh otopných těles Bitherm do staveb
 • Školení na programovatelné automaty FESTO
 • Osvědčení NIDV ve vzdělávacím programu využití grantů a projektů na základní a střední škole
 • Osvědčení o absolvování kurzu anglického jazyka pro učitele odborných předmětů na úrovni Upper-Intermediate
 • Certifikát : Příprava studentů k úspěšné maturitní zkoušce z AJ - Longman
 • Certifikát: Teaching Australian Studies in the Czech Republic
 • Konzultační seminář pro management škol
 • Cesty spolu - Společně proti šikaně - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Charvát Jan Ing. (Cha)

Statutární zástupce ředitelky školy, Zástupce ředitelky pro PaP

Telefon222 351 046, 720 161 895
E-mailjan.charvat@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudá i lichá středa 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné – VŠE Praha – obor ekonomika vnitřního obchodu
Další dosažená vzdělání
 • VŠFS Praha – Rozvoj man. schopností v oblasti dlouhodobé strategie a proj. činnosti škol
Další kvalifikace
 • Změny v dokumentaci školy od 1. 1. 2007 s ohledem na nový ZP – seminář akreditovaný MŠMT
 • Platy a platové předpisy ve veřejných službách – vzdělávací akce akreditovaná MŠMT
 • Právní rámec řízení školy a školského zařízení – diskusní fórum pro ředitele škol akreditované MŠMT
 • Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Zařazování zaměstnanců do platových tříd – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Pracovně-lékařské služby - kurz akreditovaný MŠMT
 • Autoevaluace škol – seminář
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

 

Friml Pavel Bc. (Fr)

Zástupce ředitelky PV, školní metodik prevence

Telefon222 351 045, 602 878 161
E-mailpavel.friml@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudá i lichá středa 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ bakalářské – UK-PF Praha – učitelství odborných předmětů pro SOU – elektrotechnika
Další dosažená vzdělání
 • SOU spojů Praha – výuční list – obor spojový mechanik se zaměřením pro spojovací zařízení
 • UK PF Praha – Manažerské přípravné studium I.
 • Prev-Centrum,z.ú. - Specializační studium pro školní metodiky prevence - akreditace MŠMT
Další kvalifikace
 • Diplom EU-MCI+EMCI – Brno
 • Využití NC a CNC strojů při výrobě, údržbě a opravách mechanismů, jejich částí a nástrojů, včetně základů jejich programování pro operátory – vzdělávací program
 • Vyhl. 50/1978 Sb, § 8c1) a 2)
 • Aktuální témata školství v období reforem
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Stres v práci pedagoga - vzdělávací program

Jiranová Gabriela Ing. (Ji)

Zástupkyně ředitelky pro ekonomiku

Telefon222 351 040, 603 430 985
E-mailgabriela.jiranova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudá i lichá středa 13.30 - 14.15
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné – VŠZ Provozně ekonomická fakulta Praha – Automatizované systémy řízení
Další dosažená vzdělání
 • VŠE Praha – pedagogická způsobilost k vyučování odborných předmětů ekonomických na SŠ
 • VŠZ Provozně ekonomická fakulta Praha – postgraduální studium – ASŘ v zemědělství
 • Certifikát v oboru účetnictví a finance – bilanční účetní a účetní asistent
 • Členství v Komoře certifikovaných účetních spojené se systematickým kontinuálním profesním vzděláváním
Další kvalifikace
 • Vzdělávací program EDEC – vzdělávání pro ekonomické pracovníky škol a školských zařízení
 • Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě – vzdělávací akce akreditovaná MŠMT
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Volitelný modul Školení poučených uživatelů – Tabulkové kalkulátory
 • Školení v systému GORDIC

 

Jaroušková Marie RNDr. (Ja)

Zástupkyně ředitelky TV

Telefon222 351 048, 731 127 900
E-mailinfo@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudé pondělí 15.10 - 15.55, lichá středa 14.20 - 15.05 
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – aprobace Matematika a deskriptivní geometrie
Další dosažená vzdělání
 • Českomoravská vzdělávací s.r.o. - Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Další kvalifikace
 • Školní maturitní komisař
 • Rater MZ
 • Zadavatel MZ
 • Management školy a nová maturita – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Analýza a interpretace výsledků testování – vektor – školení akreditované MŠMT
 • Využití počítače v matematice – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Seminář pro předsedy maturitních komisí – seminář akreditovaný MŠMT
 • Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011, 2012 a 2013 – projekt financovaný ESF
 • Konzultační semináře pro management škol – projekt financovaný ESF
 • Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP - projekt financovaný ESF
 • Webinář - Franchising - Finanční gramotnost do škol
 • Metodický seminář - ICT nástroje využitelné v eTwinningu
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Certifikát – Základní ICT znalosti stupeň Z
 • Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky - NIDV
 • Středoškolská matematika s využitím ICT aneb ICT jako nosič vzdělávacího obsahu - seminář
 • Charakteristika a ukázky "dobrého vyučování" v matematice - vzdělávací akce 
 • Cesty spolu - Společně proti šikaně - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Prevence a zvládání konfliktů ve vzdělávání - seminář
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

 

Celkem: 5 kontaktů