Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
41

Dnes:
3838

Posledních 7 dní:
29643

Posledních 30 dní:
124845

Celkem:
794067

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A
více >>

Konzultační hodiny:   jen po předchozí domluvě

 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání

 • ČVUT v Praze, Fakulta strojní, postgraduální studium, dosažený titul: Ph.D.
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 

Další dosažená vzdělání

 • ČVUT v Praze, Fakulta strojní, magisterské studium, dosažený titul: Ing.
 • ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, bakalářské pedagogické studium, dosažený titul Bc.
 • Akcent College, Studium k rozšíření odborné kvalifikace: angličtina
 • Mezinárodní titul: ING-PAED IGIP (International Engineering Educator)

Další kvalifikace

 • Zadavatel státních maturitních zkoušek
 • Hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka na úrovni základní a vyšší státních maturitních zkoušek
 • Hodnotitel písemné práce z anglického jazyka na úrovni základní a vyšší státních maturitních zkoušek
 • Zadavatel státních maturitních zkoušek pro žáky s PUP
 • Hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka pro žáky s PUP
 • Osvědčení Hospodářské komory České republiky v oboru strojírenství
 • Certifikát opravňující návrh otopných těles Bitherm do staveb
 • Školení na programovatelné automaty FESTO
 • Osvědčení NIDV ve vzdělávacím programu využití grantů a projektů na základní a střední škole
 • Osvědčení o absolvování kurzu anglického jazyka pro učitele odborných předmětů na úrovni Upper-Intermediate
 • Certifikát : Příprava studentů k úspěšné maturitní zkoušce z AJ - Longman
 • Certifikát: Teaching Australian Studies in the Czech Republic
 • Konzultační seminář pro management škol
 • Cesty spolu - Společně proti šikaně - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Kurz společného vzdělávání pro střední školy - program akreditovaný MŠMT

Charvát Jan Ing. (Cha)

Statutární zástupce ředitelky školy, Zástupce ředitelky pro PaP

Telefon222 351 046, 720 161 895
E-mailjan.charvat@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudá i lichá středa 14.15 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné – VŠE Praha – obor ekonomika vnitřního obchodu
Další dosažená vzdělání
 • VŠFS Praha – Rozvoj man. schopností v oblasti dlouhodobé strategie a proj. činnosti škol
Další kvalifikace
 • Změny v dokumentaci školy od 1. 1. 2007 s ohledem na nový ZP – seminář akreditovaný MŠMT
 • Platy a platové předpisy ve veřejných službách – vzdělávací akce akreditovaná MŠMT
 • Právní rámec řízení školy a školského zařízení – diskusní fórum pro ředitele škol akreditované MŠMT
 • Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Zařazování zaměstnanců do platových tříd – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Pracovně-lékařské služby - kurz akreditovaný MŠMT
 • Autoevaluace škol – seminář
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Kurz společného vzdělávání pro střední školy - program akreditovaný MŠMT

 

Friml Pavel Bc. (Fr)

Zástupce ředitelky PV, školní metodik prevence

Telefon222 351 045, 602 878 161
E-mailpavel.friml@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudá i lichá středa 14.15 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ bakalářské – UK-PF Praha – učitelství odborných předmětů pro SOU – elektrotechnika
Další dosažená vzdělání
 • SOU spojů Praha – výuční list – obor spojový mechanik se zaměřením pro spojovací zařízení
 • UK PF Praha – Manažerské přípravné studium I.
 • Prev-Centrum,z.ú. - Specializační studium pro školní metodiky prevence - akreditace MŠMT
Další kvalifikace
 • Diplom EU-MCI+EMCI – Brno
 • Využití NC a CNC strojů při výrobě, údržbě a opravách mechanismů, jejich částí a nástrojů, včetně základů jejich programování pro operátory – vzdělávací program
 • Vyhl. 50/1978 Sb, § 8c1) a 2)
 • Aktuální témata školství v období reforem
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Stres v práci pedagoga - vzdělávací program
 • Kurz společného vzdělávání pro střední školy - program akreditovaný MŠMT
 • Sociálně-právní aspekty pedagogické praxe - akreditovaný program celoživotního vzdělávání

Novotný Petr Mgr. (Nv)

Zástupce ředitelky školy pro TV

Telefon222 351 048, 731 127 900
E-mailpetr.novotny@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudý i lichý pátek 7.00 - 7.45 
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Tělesná výchova a sport
Další dosažená vzdělání
 • Jihočeská univerzita České Budějovice - Pedagogická fakulta - Tělesná výchova a sport
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Učitelství pro střední školy - informatika a tělesná výchova - nedokončené studium
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ i pro žáky s PUP
 • Univerzita Karlova Praha - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Trenérská škola (basketbal)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Instruktor cykloturistiky
 • MŠMT - Instruktor lyžování
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Instruktor vodní turistiky
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Trenér III.třídy sportovní gymnastiky
 • Trenérská škola - Pavel Provázek - vzdělávací program Instruktor Fitness - trenér
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Asertivní komunikace pro pedagogy - vzdělávací program 
 • Kurz společného vzdělávání pro střední školy - program akreditovaný MŠMT
Celkem: 4 kontaktů