Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
3. školní týden
Počítadlo
Online:
46

Dnes:
3639

Posledních 7 dní:
29576

Posledních 30 dní:
124774

Celkem:
793867

23.10.2019 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
 
Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 20.9.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 145x
Kurz je určen pro žáky s medikovaným SPU, pro žáky, kteří cítí problémy se začleněním do třídního kolektivu, případně pro žáky, kteří mají pocit, že potřebují individuální přístup.
Cíle kurzu: podpora vrstevnických vztahů, podpora vhodné komunikace a spolupráce, základy sociálních pravidel, podpora při zvládání stresu, zvládnutí odmítnutí, nácvik běžné komunikace, nácvik obtížných situací a konfliktů. Skupinové uspořádání umožní modelování třídního kolektivu a možnost nácviku "reálných" situací, včetně získání zpětné vazby v bezpečném prostředí.
Kdy: každá druhá středa od 13:30 hod v zasedací místnosti v Jesenické ulici za přítomnosti výchovného poradce (kurz začíná 25. 9. 2019) Délka kurzu: 2 měsíce (8 setkání) Žáci, kteří mají o kurz zájem, hlaste se co nejdříve výchovnému poradci Mgr. Pavlu Reumannovi na email: pavel.reumann@ssesp10.cz nebo i telefonicky na 222 351 012.

Vloženo: 20.9.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 208x
Upozorňujeme, že výuka odborného výcviku u žáků 1. ročníků (elektro i strojírenských oborů) probíhá od 7.00 do 13.50 hodin. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školy (čl.IV Organizace vyučování), který je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Škola - soubory ke stažení).  

Vloženo: 18.9.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 395x
Ústní závěrečné zkoušky (náhradní a opravný termín) se konají v pondělí 23. 9. 2019 v Jesenické ulici v zasedací místnosti. Zahájení ústních zkoušek je v 7.30 hodin pro všechny žáky (elektro i strojírenské obory). 

Časový harmonogram zde

 

Vloženo: 10.9.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 1185x
Začátek školního roku 2019/2020 začal pro 34 studentů naší školy poměrně neobvykle, a to velmi vydařeným výletem do jižní Anglie. Po dlouhé cestě Německem, Belgií a Francií a po přejezdu trajektem z francouzského Calais do anglického Doveru jsme se v pondělí 2. 9. ráno ocitli v hlavním městě Velké Británie - Londýně , kde jsme strávili celý den. Navštívili jsme pevnost Tower, kde jsou např. vystaveny korunovační klenoty, projeli jsme se lodí po Temži a nevynechali ani projížďku na obřím kole tzv. London Eye. Také jsme se prošli přes Trafalgarské náměstí až k Buckinghamskému paláci. Dále v celém článku včetně fotogalerie. 

Zobrazeno: 943x
Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, koná povinně jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.
Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Cílem přípravných kurzů je opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky, zároveň se  účastníci kurzů seznámí s prostředím střední školy. 

Vloženo: 6.9.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 1296x
Dne 4.9.2019 se studenti třetího a čtvrtého ročníku maturitních strojírenských oborů zúčastnili akce „Festival vědy“, který probíhal na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Seznámili se s prací jednotlivých fakult ČVUT a ostatních škol. Studenti živě diskutovali nejen na stánku FS ČVUT, ale také mezi sebou a u ostatních vystavovatelů. Měli možnost vyzkoušet si značné množství aktivit, jak z oblasti vědeckých pokusů, tak i jiných oborů lidské činnosti. Na stánku BESIP si v reálném automobilu vyzkoušeli, jak se člověk cítí při převržení vozidla. Následně studenti čtvrtého ročníku navštívili Technickou knihovnu, kterou budou využívat při své přípravě k maturitní zkoušce. Celá akce proběhla v příjemném, přátelském a tvůrčím duchu. 
Za komisi strojírenských oborů Ing. Bc. Lucie Franková
(fotogalerie v celém článku)

Vloženo: 27.8.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 2280x

Dne 17. října 2019 od 8:30 hodin se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 s paní Mgr. Evou Krchovou.

V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se do 7. října 2019 Mgr. Reumannovi na email: pavel.reumann@ssesp10.cz. Nezletilí žáci musí s sebou přinést na vyšetření podepsaný informovaný souhlas a souhlas se samostatným odchodem.

Souhlas se samostatným odchodem

Informovaný souhlas 

Vloženo: 1.7.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 5100x
Žáci SZ2 si 26. 6. 2019 prohlédli kostel svatého Václava na Zderaze. Měli možnost se obeznámit s historií kostela a vyslechnout hru na varhany v podání pana varhaníka a paní učitelky Ing. Tvrdkové Karmazínové. Někteří využili možnost si sami na varhany zahrát.

Vloženo: 6.6.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 6245x
Dne 5.6.2019 se naši studenti zúčastnili konference středních škol StreTech pořádané FS ČVUT na půdě univerzity v Dejvicích. Konference umožňuje setkání a prezentaci odborných prací studentů středních škol z celé republiky. Studenti třetího ročníku naší školy zaujali dvěma projekty. Stručné představení projektů je zveřejněno na internetových stránkách ČVUT ve sborníku prací. Programátoři CNC strojů představili projekt s názvem Analýza povlakovaných povrchů řezných nástrojů, ve kterém se věnovali způsobům nanášení povlaků a srovnání jejich vlastností a použití. K prezentaci využili aplikaci PowerPoint, vytvořili materiálové listy, ke kterým měli přiřazeny nástroje z patřičného materiálu. Letečtí mechanici prakticky předvedli demontáž a následnou montáž leteckého motoru Walter Minor 4 z roku 1947. Zároveň postup montáže a demontáže prezentovali pomocí aplikace PowerPoint a k dispozici byl i technologický postup zpracovaný formou návodky. Oba projekty se setkaly se zájmem z řad pracovníků ČVUT, studentů ostatních středních škol i veřejnosti. Jejich práce byly odborníky hodnoceny velmi kladně. Díky velmi dobré přípravě a nasazení našich studentů byla škola výborně reprezentována v konkurenci 150 projektů od 268 autorů ze 72 škol. Fotogalerie v celém článku. 

Vloženo: 21.5.2019 | Autor: vera.lencova | Zobrazeno: 6218x
V pátek dne 17. května 2019 navštívil naši školu radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání pan PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. Pan radní společně s paní ředitelkou Ing. Bc. Simonou Nesvadbovou, Ph.D. a jejími zástupci debatoval o významných tématech týkajících se další koncepce rozvoje Střední školy elektrotechniky a strojírenství, střednědobých a dlouhodobých plánech školy a jejích projektech a také o pravděpodobném dalším vývoji studijních oborů na naší škole. Více informací se dočtete v celém článku.

1 2 3 4 5
Celkem: 47 článků